Satelitski Internet

VSAT sistemi predstavljaju dvosmerne satelitske komunikacije namenjene privatnim mrežama korišćenjem manjih satelitskih terminalnih stanica. Pojam VSAT je akronim i dolazi od Very Small Aperture Terminal (stanice vrlo malih dimenzija antena) u što se ubrajaju terminali sa antenama od 0.9 do 3.7 metara. VSAT-ovi se koriste najčešće za prenos podataka, ali i za prenos zvuka (telefon) i fax-a. Svaki terminal sastoji se od spoljne jedinice (ODU – Out Door Unit) i unutrašnje jedinice (IDU – In Door Unit). Spoljnu jedinicu predstavlja satelitska primo-predajna antena sa pratećom opremom dok unutrašnju jedinicu predstavlja satelitski modem. Obe jedinice međusobno su povezane komunikacinim i napojnim kablovima. Primena VSAT-a je vrlo široka jer omogućuje povezivanje udaljenih lokacija gdje najčešće uopšte ne postoji zemaljska telekomunikaciona infrastruktura ili ona nije dovoljno pouzdana - npr. naftne platforme smeštene usred pustinje ili oceana. Svaka VSAT mreža projektuje se po specifičnim potrebama korisnika gde se definiše broj lokacija, brzina prenosa i način povezivanja sa postojećom lokalnom mrežom.

Tooway je širokopojasni servis nove generacije. Eutelsat-ov KA-SAT satelit je velikog protoka, i takođe poboljšanih satelitskih IP servisa širom Evrope i Mediteranskog basena. Uprkos mnogim zahtevnim aplikacijama koje danas korisnik očekuje da svakodnevno koristi, u Evropi, najmanje 13 miliona domaćinstava su izvan opsega ADSL-a, i 17 miliona pristupa internetu na brzinama ispod 2 Mbps.

Tooway sistem nove generacije je isplatljiviji i neposredno odgovara korisnicima koji cekaju pristup beneficijama broadband-a nezavisno od njihovih lokacija. Tooway može da obezbedi domove sa uvek dostupnim servisima brzine čak do 20 Mbps na downstream-u i 6 Mbps na upsream-u. Oprema na strani korisnika se sastoji od male satelitske antene (precnika 77 cm) i modema preko kojeg je povezan kompjuter. Tooway sistem se takođe može koristiti za Voice IP i IPTV. Sa duplim feed-om (Ku-Ka) LNB, prijem televizijskih kanala od susednih emitujućih satelita je takođe moguć.

© 2013 Sathena Communications.